Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych

Monika Noworyta 2018-12-03 drukuj

Oświęcim, 21 listopada 2018r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu na podstawie Uchwały Nr 58/484/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11.04.2017r. w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2023r.

Zapraszamy do składania ofert

 

Edycja 03.12.2018r.: Dodano załącznik pn. "Wyjasnienie_2".

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe