Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 36 dzieci

Monika Noworyta 2018-12-03 drukuj

Oświęcim, 21 listopada 2018r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu na podstawie Uchwały Nr 58/484/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11.04.2017r. w związku z art. 93 ust. 2, art. 114 – 121, art. 180 pkt 2, art. 190 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy rodzinnej oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego dla 36 dzieci w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2023r.

Zapraszamy do składania ofert

 

Edycja 03.12.2018r.: Dodano załącznik pn. "Wyjaśnienie_1".

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe