Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimksiego

Anna Drabek 2018-11-20

W załączeniu umieszczono projekt Uchwały w sprawie WPF