Informacja o utworzeniu bazy BDOT500 i GESUT

Jakub Heród 2020-12-30 drukuj

Informacja

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r., poz. 2101 t.j.), art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014r., poz. 897) oraz §10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2028) Starosta oświęcimski informuje, że dla terenu powiatu oświęcimskiego zostały utworzone bazy GESUT (baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) i BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe