Katarzyna Pijaj - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Anna Rzeźnik 2020-10-05

Katarzyna Pijaj - podisnpektor w Wydziale Komunikacji i Transportu - upoważnienie do wydawania decyzji od 4 września 2018 r. Upoważnienie do wydawania decyzji od dnia 19 lutego 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.