Dorota Klimczak - Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach - od 1 lipca 2019 r.

Anna Rzeźnik 2020-12-11 drukuj

Dorota Klimczak Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych w Brzeszczach - od 1 lipca 2019 r. 

Dorota Klimczak p.o. Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych w Brzeszczach - od 01 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe