Sylwia Pyrek - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oświęcimiu od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Anna Rzeźnik 2020-09-04 drukuj

Sylwia Pyrek - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oświęcimiu - od 01 wrzesnia 2018 r.  do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe