Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

Joanna Sermak 2018-10-19 drukuj

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

w oparciu o Uchwałę Nr L/362/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego

ogłasza konsultacje "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".

Opinie, propozycje, wnioski dotyczące "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" można składać w formie pisemnej:

- do Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pokój 226, tel. 33/844-97-03;

- przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiat.oswiecim.pl;

- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

Projekt Programu został zamieszczony jako załącznik do niniejszej informacji oraz na stronie internetowej Powiatu, a także znajduje się do wglądu w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Termin nadsyłania propozycji, wniosków i opinii do dnia 2.11.2018 roku.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe