SZP.272.20.2018 "Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu"

Wioletta Suska 2018-11-02 drukuj

Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe