Katarzyna, Zbigniew Kowalscy

W dniu 17.09.2018 r. Inwestor: Katarzyna, Zbigniew Kowalski złożył do tutejszego organu adnimistracji architektoniczno - budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.2.2018.K dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Spacerowej, na działce 2545/10, Kęty Miasto, Kęty Nowe Miasto.

 

W dniu 17.09.2018 r. - inwestor: Kataczyna, Zbigniew Kowalski wycofał zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.2.2018.K dotyczący budowy budynku mieszkalnego z garażem zlokalizowanego na działce 2545/10, Kęty Miasto, Kęty Nowe Miasto.

 

W dniu 24.09.2017 r. Inwestor: Katarzyna, Zbigniew Kowalski złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.3.2018.K dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Spacerowej, na działce 2545/10, Kęty Miasto, Kęty Nowe Miasto.

W dniu 15/10.2018 r. upłynął termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r.Prawo budowlane ( Dz. U. 2018.1202 ). Tytejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenioa z dnia 24.09.2018 r. o symbolu WAB.6743.1.3.2018.K dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Spacerowej, na działce 2545/10, Kęty Miasto, Kęty Nowe Miasto.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe