Pytania i odpowiedzi: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”

Monika Noworyta 2018-09-13 drukuj

Oświęcim, 12 września 2018r.

DD.032.3.2018.rew.

 

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do SIWZ przygotowanych w związku z zapytaniem,  jakie wpłynęło do Zamawiającego od jednego z Wykonawców.

 

Zadano następujące pytanie:

 „... w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu", proszę o udzielenie odpowiedzi jaką stawką VAT należy opodatkować roboty budowlane wykonywane w Domu Dziecka?”

 

Odpowiedź na zadane pytanie:

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Zgodnie z ustępem 12a w/w ustawy, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Obiekty budownictwa mieszkaniowego zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 12 ww. ustawy, to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11, czyli m. in. budynki:

– mieszkalne jednorodzinne,

– o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,

– zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci.

Budynek Domu Dziecka mieści się w klasyfikacji PKOB w grupie 1130 – budynki zbiorowego zamieszkania.

Wobec powyższego budowa, przebudowa oraz remont i modernizacja obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części (w przedmiotowej sprawie budynku Domu Dziecka PKOB 1130), z wyłączeniem lokali użytkowych, od dnia 1 stycznia 2008r. podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%.

Natomiast prace związane z realizacją zielonej siłowni, na zewnątrz budynku podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%.

 

Renata Fijałkowska

Dyrektor PCPR w Oświęcimiu

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe