Pytania i odpowiedzi: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”

Monika Noworyta 2018-09-11 drukuj

Oświęcim, 11 września 2018r.

DD.032.3.2018.rew

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do SIWZ przygotowanych w związku z zapytaniem,  jakie wpłynęło do Zamawiającego od jednego z Wykonawców.

Zadano następujące pytanie:

 „... w związku z prowadzonym postępowaniem udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu", zwracam się do Państwa z prośbą o potwierdzenie opisu sposobu obliczenia ceny - wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys ofertowy na wszelkie roboty wymienione w przedmiarze robót. Proszę o potwierdzenie, że załączony przedmiar robót stanowi całkowity przedmiot zamówienia, gdyż załączona dokumentacja projektowa, techniczna zawiera większy zakres prac (np. instalacja hydrantowa)”.

Odpowiedź na zadane pytanie:

Potwierdzam, że załączony przedmiar robót stanowi całkowity przedmiot zamówienia. Część prac objęta dokumentacją projektową została już wykonana, jak np. instalacja hydrantowa.

 

Renata Fijałkowska

Dyrektor PCPR w Oświęcimiu

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe