SZP.272.15.2018 „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu"

Wioletta Suska 2018-10-11 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe