SZP.272.10.2018 - Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla części Powiatu Oświęcimskiego wraz z wykonaniem uzgodnień zbiorów danych GESUT

Wioletta Suska 2018-10-30 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w ramach umowy RPMP.02.01.04-12-0031/16-00-XVII/44/FE/16 o dofinansowanie projektu E-usługi w informacji przestrzennej powiatu Oświęcimskiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administarcja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usugi w informacji przestrzennej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe