SZP.272.9.2018 - Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz aktualizacja licencji silnika bazy danych

Wioletta Suska 2018-09-20 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w ramach umowy RPMP.02.01.04-12-0031/16-00-XVII/44/FE/16 o dofinansowanie projektu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego w ramach Regionalnego Programu Operacynego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2, Cyfrowa Małoposka, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Uwaga !

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

Data składania ofert - 16.08.2018 - godzina 11:00

Otwarcie ofert - 16.08.2016 - godzina 11:30

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe