XI sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 26 października 2011 r.

Tomasz Karcz 2011-10-19

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XI sesję.

Projekty uchwał w sprawach:

  1. wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok 2011;
  2. wyrażenia opinii o wniosku na dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej;
  3. uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok;
  4. nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu;
  5. odwołania Pani Marii Wilgus ze składu Rady Społecznej działającej przy Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu;
  6. powołania Pana Andrzeja Jakubowskiego w skład Rady Społecznej działającej przy Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu;
  7. zmiany uchwały Nr L/369/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu. 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.