Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

Monika Noworyta 2018-06-13 drukuj

OGŁOSZENIE

wyniku  otwartego  konkursu  ofert 

na wybór realizatora całości zadania publicznego  z zakresu  aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą "Nowe wyzwania – lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe