SZP.272.6.2018 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"

Ewa Adamowicz 2018-07-06 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA !!

W załączeniu - Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe