Informacja (art. 39 ust. 6a ustawy o drogach publicznych) została zamieszczona dodatkowo - Znak sprawy: WI.72343.3.6.2017.JW

Łukasz Galski 2018-05-23

Miejsce docelowe zamieszczonej informacji, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy o drogach publicznych oraz porozumienia w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Oświęcim zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1866K:

https://bip.malopolska.pl/ugoswiecim,a,1443918,informacja-o-zamiarze-rozpoczecia-przebudowy-drogi-oraz-mozliwosci-zglaszania-zainteresowania-udoste.html