Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej

Monika Noworyta 2018-05-16

 Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 Oświęcim 15.05.2018

 

 INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  I.     Przedmiot zamówienia

Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”.

 

 Usługa obejmuje następujące zabiegi:

1.      Ćwiczenia ogólnousprawniające –  180 zabiegów

 2.      Ćwiczenia Metodą PNF – 100 zabiegów

 3.      Ćwiczenia Metodą Bobath  –  zabiegów 260

4.      Ćwiczenia oddechowe – 20 zabiegów

5.      Masaż mięśni grzbietu – 240 zabiegów

6.      Masaż mięśni grzbietu i obręczy barkowej 40 zabiegów

7.      Masaż kkg kkd – 120 zabiegów

8.      Masaż obręczy barkowej – 20 zabiegów

9.      Masaż kręgosłupa  – 40 zabiegów

10.  Masaż mięśni przykręgosłupowych – 20 zabiegów

11.  Masaż kończyn dolnych – 60 zabiegów

12.  Masaż kończyny górnej prawej – 20 zabiegów

13.  Drenaż limfatyczny – 20 zabiegów

14.  Laser – 40 zabiegów

15.  Laser na bliznę pooperacyjną – 40 zabiegów

16.  Pionizacja – 20 zabiegów

17.  Ćwiczenia czynne w odciążaniu kkd – 20 zabiegów

18.  Ćwiczenia czynno-bierne kkg – 20 zabiegów

19.  Ćwiczenia czynno-bierne kkd – 20 zabiegów

20.  Ćwiczenia czynno-bierne nadgarstka i dłoni prawej – 20 zabiegów

21.  Ćwiczenia czynne w odciążaniu z dawkowanym oporem  – 20 zabiegów

22.  Ćwiczenia stabilizacyjne mięśni grzbietu i brzucha – 20 zabiegów

23.  Ćwiczenia izometryczne mięśni szyi – 20 zabiegów

24.  Ćwiczenia czynne mięśni grzbietu i brzucha – 60 zabiegów

25.  Ćwiczenia równoważne – 20 zabiegów

26.  Ćwiczenia manualne dłoni – 20 zabiegów

27.  TENS – 40 zabiegów

28.  Magnetronik – 60 zabiegów

29.  Ultradźwięki na stopy – 20 zabiegów

30.  Solux z niebieskim filtrem – 20 zabiegów

 

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

 

  1.  Studio Rehabilitacyjno-Gimnastyczne Bio-Reh s.c., ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim, wpłynęło 07.05.2018, koszt realizacji  41 000,00 zł. brutto, miejsce realizacji: ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim.
  2. Gabinet Odnowy Bilogicznej i Rehablitacji Narządu Ruch Piotr Zemła, ul. Chemików 2,

32-600 Oświęcim, wpłynęło 30.04.2018, koszt realizacji 52 820,00 zł. brutto, miejsce realizacji: ul. Jarosława Dąbrowskiego 70, 32-600 Oświęcim 

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium najniższa cena brutto:

Najniższą cenę realizacji usługi oferuje Studio Rehabilitacyjno-Gimnastyczne Bio-Reh s.c., ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim,  z Wykonawcą zostnie zawarta umowa na realizację usługi.

Informacja zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ramach prowadzonego postępowania.

  

Dyrektor PCPR Oświęcim

                                                                                                                      Renata Fijałkowska