Informacja o wynikach postępowania - Realizacja kursu prawa jazdy kat. B

Monika Noworyta 2018-05-15 drukuj

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 Oświęcim 15.05.2018r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 I.     Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu „Prawa jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla uczestników projektu – maksymalnie 5 osób klientów PCPR w tym 1 osoby niepełnosprawnej.

 Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

  1. Ośrodek szkolenia kierowców EL-MOT Jan Cempiel, ul. Ł. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim, wpłynęło 7.05.2018 r.

a)      koszt za osobę 1700,00 zł. Brutto x 5 = 8 500,00zł

Łączny koszt: 8 500,00 zł.

Miejsce realizacji kursu: ul. Ł. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim

 

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:     

  1. Ośrodek szkolenia kierowców EL-MOT Jan Cempiel, 90 + 10 = 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu wybrana została oferta Ośrodeka Szkolenia Kierowców EL-MOT Pana  Jana Cempiel, oferta uzyskała największą ilość punktów z Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Informacja zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ramach prowadzonego postępowania.

 

Dyrektor PCPR Oświęcim

Renata Fijałkowska

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe