Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na roboty budowlane

Monika Noworyta 2018-05-11 drukuj

Ogłoszenie o unieważnieniu  postępowania  na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” Realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1  Rewitalizacja głównych ośrodków w regionie.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe