Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej

Monika Noworyta 2018-05-07 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe