Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja kursu prawa jazdy kat. B

Monika Noworyta 2018-04-25 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla maksymalnie 5 osób, klientów PCPR - uczestników projektu, w tym 1 osoby z niepełnosprawnością.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe