Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

Monika Noworyta 2018-03-20 drukuj

Ogłoszenie wyniku  otwartego  konkursu  ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego z zakresu  aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą "Nowe wyzwania – lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe