XXXVIII sesja Rady Powiatu w dniu 29.11.2017 r.

Ewelina Stefańczyk 2018-03-08

Interpelacja:

Radny Dariusz Gawęda zwrócił sie do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z prośbą o wystąpienie do odpowiedniej jednostki w celu poprawy oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Beskidzkiej w Witkowicach (odpowiedź).

Zapytanie:

Radny Wojciech Kajdas zapytał o zimowe utrzymanie dróg w Gminie Brzeszcze?

Na w/w zapytanie została udzielona odpowiedź ustna podczas XXXVIII sesji (Protokół Nr XXXVIII/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., str. 13)