WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 rok

Tomasz Karcz 2018-10-23
  Wybory
  Protokoły z wyborów do Rady Powiatu w Oświęcimiu i Sejmiku Województwa Małopolskiego

  Link do Państwowej Komisji Wyborczej

  Dokumenty związane ze zgłoszeniem list kandydatów na radnych do rad powiatów

  Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu

  Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu

 1. Obwieszczenie Wojewody Małpolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego
 2. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego.
  http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1420/
 3. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych.
 4. Nabór na urzędników wyborczych trwa - termin zgłaszania kandydatów do dnia 16 kwietnia 2018 r. - nowa liczba urzędników w załączeniu.

 5. Komisarze Wyborczy w Krakowie - właściwość terytorialna: powiaty chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, wadowicki.
 6. Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 8. Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Powiatu.

 9. dokumenty związane ze zgłoszeniem do terytorialnych komisji wyborczych:
  - uchwała PKW w sprawie powoływania terytorialnych komisji wyborczych,
  - wzór zgłoszenia kandydata na członka terytorrialnej komisji wyborczej.

 10. dokumenty związane ze zgłoszeniem do komisji obwodowych:
  - uchwała PKW w sprawie powoływana obwodowych komisji wyborczych,
  - wzór zgłoszenia na członka obwodowej komisji wyborczej d/s przeprowadzenia głosowania w obwodzie,
  - wzór zgłoszenia na członka obwodowej komisji wyborczej d/s ustalenia wyników.
 11. Dokumenty związane ze zgłoszeniem listy kandydatów na radnych do rad powiatów.

 12. Wzory protokołów rejestracji:
  - uchwała PKW z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokłu rejestracji kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
  - wzór potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców.
  - wzór protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców.
  - wzór potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatków na radnych w wyborach do: Rady Gminy Liczącej powyżej 20 000 mieszkańców, rady powiatu, sejmiku województwa i rady dzielnicy m. st. Warszawy.
  - wzór potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych w wyborach do: rady gminy liczącej powyżej 20 000 mieszkańców, rady powiatu, sejmiku województwa i rady dzielnicy m.st. Warszawy.
  - wzór potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
  - wzór rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

 13. Powiatowa Komisja Wyborcza w Oświęcimiu - Załącznik do postanowienia Komisarza Wyborczego w Krakowie nr III z dnia 10 września 2018 r. załącznik nr 3.

 14. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2018 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 15. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 27 wrzesnia 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Oświęcimiu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 16. Uchwała Nr 6 Powiatowej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Oświęcimiu.