Oferty złożone na mocy art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferty złożone  na mocy art. 19 a  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie zapisów art. 19a ust. 3  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)  Zarząd Powiatu w Oświęcimiu  zamieszcza  na okres 7 dni  ofertę organizacji pozarządowej  na realizację  zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Ofertę zamieszcza się zgodnie z Ustawą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego /parter/.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 w/w Ustawy : każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty - może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Ofertę zamieszczono -  05.11.2015r.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk"

"Krok ku lepszej przyszłości " -  terapia zajęciowa i rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych