Konkursy promujące działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - 2018

Joanna Sermak 2018-01-31 drukuj

            Rada Powiatu w Oświęcimiu w dniu 29 listopada 2017 r.  uchwaliła  „Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

             W ramach Programu organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w dwóch konkursach promujących działalność organizacji pozarządowych:

"Konkurs na najlepszą inicjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego KALEJDOSKOP INICJATYW"  ( dotyczy 2017 r. )

"Konkurs na najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego" ( dotyczy 2018 r. )

Regulaminy konkursów zostały zamieszczone w "Programie współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".

 

Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2018 roku.

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe