SZP272.29.2017-Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Postępowanie prowadzone w trybie zamowienia z wolnej ręki zgodnie z atr. 67 ust.1 pkt. 1 lit a) PZP.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe