XLI sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2018-01-25

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XLI sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. – druk 364;

  2. zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 366;

  3. powierzenia Powiatowi Wadowickiemu realizacji zadania publicznego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającej na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Teresy z Kalkuty w Wadowicach – Filia w Andrychowie, na rzecz mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego – druk 363;

  4. określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski – druk 365;

  5. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji – druk 362;

  6. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2018 – druk 361.

 

 

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.