Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, załączeniu przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe