Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji i Promocji Powiatu z 2018 roku.

Anna Sporysz 2018-11-14

W załącznikach znajdą Państwo protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Oświęcimiu V kadencji z 2018 roku.

 

 

Oryginały protokołów znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańśkiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.