Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z 2018 roku.

Anna Sporysz 2018-10-03

W załącznikach znajdą Państwo protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu V kadencji z 2018 roku.

 

 

Oryginały protokołów Komisji znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.