Uchwała Nr 255/681/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w związku z przyznaną dotacją celową przez Ministra Edukacji Narodowej.

Olga Orlikowska 2017-12-13 drukuj

Uchwała Nr 255/681/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w związku z przyznaną dotacją celową przez Ministra Edukacji Narodowej.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe