Komisja do spraw Związanych z Istnieniem Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu

Tomasz Karcz 2011-09-21

PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI DORAŹNEJ

Przedmiotem działania Komisja do spraw Związanych z Istnieniem Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu jest:

  1. Monitorowanie stanu spraw, związanych z problematyką istnienia Pomnika Męczeństwa w Oświęcimiu dla lokalnych społeczności powiatu oświęcimskiego oraz przedstawienie Radzie Powiatu i Zarządowiu Powiatu wypracowanych wniosków.
  2. Przygotowanie stanowisk dla Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawch związanych z realizacją ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
  3. Współdziałanie z odpowiednimi komisjami lub zespołami problemowymi innych organów samorządowych.

 

SKŁAD KOMISJI DO SPRAW ZWIĄZANYCH Z ISTNIENIEM POMNIKA MĘCZEŃSTWA W OŚWIĘCIMIU


Przewodniczący Komisji:
Janusz Marszałek


Członkowie:
Wiesław Konrad Czarnik
Halina Gębołyś
Bogusław Hatłas
Ewa Kubisty
Stanisław Rydzoń (do dnia 1 października 2001 r.)
Zbigniew Szczerbik (do dnia 15 października 1999 r.)
Zdzisław Wojtas (od dnia 25 sierpnia 1999 r.)
Adam Zachara

Komisję powołano w dniu 10 czerwca 1999 r.