Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Rada Powiatu w Oświęcimiu w dniu 29 listopada 2017 r. uchwaliła "Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegi na 2018 rok".

Zmiany dokumentu