XXXVIII sesja Rady Powiatu

Ewelina Stefańczyk 2017-11-22

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XXXVIII sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

 • nadania tytułu tytułu „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej” – druk 331;
 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. – druk 347;

 2. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 – druk 348;

 3. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za lata 2017-2019 – druk 337;

 4. przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020 – druk 349;

 5. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego na lata 2017-2020” – druk 332;

 6. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu pomieszczeń dla OCULUS Oświęcim Sp. z o.o. w Oświęcimiu – druk 334;

 7. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu pomieszczenia Oświęcimskiemu Centrum Laryngologicznemu Sp. z o.o. w Oświęcimiu – druk 335;

 8. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VANMED” W. Modzelewski, W. Sieprawski Spółka Jawna w Oświęcimiu – druk 336;

 9. uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” – druk 339;

 10. wystąpienia do Biskupa Bielsko–Żywieckiego z wnioskiem o ustanowienie Świętego Maksymiliana Kolbego patronem Ziemi Oświęcimskiej – druk 342;

 11. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oświęcim – druk 333;

 12. powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 343;

 13. dokonania darowizny na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu działek zajętych pod komory i drogi dojazdowe do komór – druk 339;

 14. wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego – druk 341;

 15. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018 – druk 344;

 16. zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego – druk 338.

 

 

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.