SZP.272.27.2017 "Dostawa tablic rejestracyjnych"

Ewa Adamowicz 2017-12-14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego