Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

Monika Noworyta 2017-11-07 drukuj

Oświęcim, 06 listopada 2017r. 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

 

Informuję,  iż w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana

 

Pani Agnieszka Czyżycka, zamieszkała w Babicach

 

Uzasadnienie: 

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń.

Przeprowadzony test wykazał wysoki poziom wiedzy merytorycznej, niezbędnej do pracy na w/w stanowisku oraz umiejętności praktyczne w zakresie prawidłowego rozumienia i stosowania przepisów prawa wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym, kandydatka spełnia kryteria oczekiwane w pracy w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń, dając gwarancję rzetelnego realizowani powierzonych zadań.   

 

Dyrektor

PCPR w Oświęcimiu

Renata Fijałkowska

 

 

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe