Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów na rok 2017

Jakub Heród 2017-10-30

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna
liczba uczniów

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 3  Powiat Oświęcimski na rok 2017 ogłasza:


1. Podstawową kwotę dotacji dla:

1)      Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży   -   7.195,21 zł    ( 599,60 zł miesięcznie);

2)      Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych (forma zaoczna) - 3.100,44 zł  
( 258,37 zł miesięcznie).

3)      Szkół  Zawodowych  dla młodzieży  -  7.557,05 zł    (629,75 zł miesięcznie).  

2. Statystyczną liczbę uczniów w :

1)      Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży  -   1229;

2)      Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych (forma zaoczna)  - 34;

3)      Szkołach  Zawodowych  dla młodzieży  -  2797.