Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Grojec

Zawiadamia się o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych:

1. nr 2013/1 z działkami sąsiednimi nr 2136,1099/5,1099/3,1099/4,1099/1,2118/2,28/3

2. nr 28/3 z działkami sąsiednimi  nr 2136,2013/1,2118/2,28/2

3. nr 1099/5 z działkami sąsiednimi nr  1099/1,2013/1,2118/2

4. nr 2012/4 z działkami sąsiednimi nr 2118/2,2012/2,960/1,960/5

5. nr 960/5 z działkami sąsiednimi nr 2118/2,2012/4,960/1,2174,960/3,2136

6. nr 960/1 z działkami sąsiednimi nr 2012/2,2174,960/3,960/5,2012/4

7. nr 2174 z dzialkami sąsiednimi nr 960/1,2012/2,968/2,960/3,960/5

8. nr 18 z działkami sąsiednimi nr 2012/2,968/2,2174

9. nr 2012/2 z działkami sąsiednimi nr 14/3,2163,2012/3,17/1,2118/2,2012/4,960/5,960/1,2174,18,968/12,968/1

10. nr 14/3 z działkami sąsiednimi nr 4/2,2163,2012/2,14/4

11. nr 17/1 z działkami sąsiednimi nr 2118/2,1023/6,2164,16,4/2,2012/3,2012/2

12. nr 1023/6 z dzialkami sąsiednimi nr 1023/5,2118/2,17/1,2164

położonymi w obrębie Grojec(gm.Oświecim)

Szczegóły dostępne w załączniku

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe