Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"

Joanna Sermak 2017-10-04 drukuj

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu 
w oparciu o Uchwałę Nr L/362/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

ogłasza konsultacje „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.


Opinie (propozycje, wnioski) dotyczące „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” można składać w formie pisemnej:- do Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pokój      226, tel. 033/ 844-97-03- przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiat.oswiecim.pl- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.
Projekt Programu został zamieszczony jako załącznik do niniejszej informacji oraz na stronie internetowej Powiatu.
Projekt Programu znajduje się także do wglądu w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
Termin nadsyłania propozycji, wniosków i opinii do dnia 18.10.2017 roku.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe