SZP.272.13.2017 Kompleksowa inspekcja, nadzór i monitoring nad digitalizacją dokumentów analogowych PZGiK dla Powiatu Oświęcimskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe