Interpelacje składane między sesjami

Ewelina Stefańczyk 2018-03-08

Interpelacja Radnego Romana Gancarczyka z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do naprawy nawierzchni drogi powiatowej 1895K na odcinku o długości ok. 600 mb od skrzyzowania ul. Górki do skrzyżowania z ul. Słoneczną w Sołectwie Las. ( załącznik, odpowiedź).