Szymon i Dorota Herma

W dniu 10.07.2017 Inwestor: Państwo Szymon i Dorota Herma, zam. 32-640 Podolsze, ul. Złotych Kłosów 6 , złożyli do tutejszego organu administracji architektoniczno – budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.47.2017 dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalizacja Podolsze, działka o nr ew. 1228/44, jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator-obszar wiejski, Obręb ewidencyjny Nr 0006 Podolsze.

Informuję, iż tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia
z dnia 10.07.2017r. o symbolu WAB.6743.1.47.2017 dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalizacja Podolsze, działka o nr ew. 1228/44, jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator-obszar wiejski, Obręb ewidencyjny Nr 0006 Podolsze.. Jednocześnie informuję, że w dniu 31.07.2017 r. upłynął termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe