Rafał Mitoraj, Aneta Mitoraj

W dniu 13.06.2017 r. Inwestor: Rafał Mitoraj i Aneta Mitoraj, ul. Kanada 21, 32-650 Witkowice, złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.5.2017.K dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem typu "DOM W PERŁÓWCE (N)" wraz z instalacjami. Budowę bezopływowego zbiornika na nieczystości ciekłe zlokalizowanego w Witkowicach przy ul. Poprzecznej bn. na działce nr ew. 756/11.

 

W dniu 06.07.2017 r. upłynął termin. o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z późn. zm. ). Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 13.06.2017 r. o symbolu WAB.6743.1.5.2017.K dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem typu "'DOM W PERŁÓWCE (N)" wraz z instalacjami. Budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe zlokalizowanego w Witkowicach przy ul. Poprzecznej bn. na działce nr ew. 756/11.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe