Dostawa energii cieplnej

Anna Cholewa 2017-06-14

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.