Rada Powiatu w Oświęcimiu I kadencji

Tomasz Karcz 2015-01-27

Rada Powiatu w Oświęcimiu I kadencji
w latach 1998 - 2002

Rada Powiatu Oświęcimskiego liczy 51 radnych.
Jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.
Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.
Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

(1998-2002)

PREZYDIUM RADY:

Przewodniczący Rady Powiatu Oświęcimskiego:
Józef Golonka


 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Oświęcimskiego:
Janusz Marszałek (do dnia 25 sierpnia 1999 r.)
Janusz Smolik
Jerzy Mieszczak (od dnia 31 stycznia 2000 r.)


 

Radni Powiatu Oświęcimskiego:

Andrzej Bibrzycki


Adam Bilski - Starosta Powiatu Oświęcimskiego


Henryk Boruta


Bogdan Cuber


Zdzisław Cygoń


Wiesław Czarnik


Jadwiga Czerwienka


 Zdzisław Filip - Członek Zarządu Powiatu


Edward Ganobis


Zdzisław Gawęda


Halina Gębołyś


Józef Golonka - Przewodniczący Rady Powiatu


Barbara Gołda


Grzegorz Gołdynia -  Wicestarosta Powiatu Oświęcimskiego


Zbigniew Góralewicz


Bronisław Grzesik


Barbara Grzywacz


Jarosław Gugulski


Andrzej Guzik


Bogusław Hatłas


Wanda Heród


Jerzy Jankowicz


Zbigniew Jarosz


Józef Kała


Jan Klęczar


Helena Kowalczyk


Jan Kramarczyk - Członek Zarządu Powiatu


Eugeniusz Królicki


Stanisław Królicki


Ewa Kubisty


Zbigniew Kulczyk


Adam Łękawa - Członek Zarządu Powiatu


Anna Majda


Jan Marszałek


Janusz Marszałek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (do dnia 25 sierpnia 1999 r.)


Artur Mendyk


Jerzy Mieszczak


Paweł Mikuła


Adam Nowak


Janusz Plata


Jan Porowski


Karol Ptaszkowski


Stanisław Rydzoń


Janusz Smolik - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Bożena Sobocińska


Jan Strzała


Jerzy Strzelec


Władysław Surówka


Zbigniew Szczerbik - Członek Zarządu Powiatu (do dnia 27 czerwca 2001 r.)


Beata Szydło


Zdzisław Wiertel


Andrzej Wiktor


Zdzisław Wojtas


Andrzej Urban


Adam Zachara


Helena Żurek