Rozstrzygnięcie konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświecimskiego - 2017

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu przyznał nagrody finansowe w związku z rozstrzygnięciem konkursów : "Na najlepszą inicjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego KALEJDOSKOP INICJATYW" oraz "Na najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświecimskiego".

Załączniki

Zmiany dokumentu